Priser for pasnings- og fritids-/SFO tilbud til

børn og unge i alderen 0-18 år

gældende fra 1.1.2020

Hvad koster det?

 

Børn fra 0 år til og med 2 år:

(12 måneders betaling)

Vuggestueplads Pr. md.
1/1-dags plads (fuldtid) 3410,00 kr.
3/4-dags plads (modul 35 timer) 2830,00 kr.
1/2-dags plads (modul 25 timer) 2045,00 kr.
 
Dagplejeplads Pr. md.
1/1-dags plads 2870,00 kr.
30-timer/uge 2035,00 kr.*

*kun i forbindelse med barsel og fremsendelse af dokumentation.

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/boern-og-familie/boernepasning/om-dagplejen-og-dagplejere/

 

Børn fra og med 3 år og indtil børnehaveklassen:

(12 måneders betaling)

Børnehaveplads Pr. md.
1/1-dags plads (fuldtid) 1940,00 kr.
3/4-dags plads (modul 35 timer) 1615,00 kr.
1/2-dags plads (modul 25 timer) 1130,00 kr.

 

Frokostmåltider til vuggestue- og børnehavebørn

Kommunal frokostordning (der ydes søskende-/økonomisk fripladstilskud)

(12 måneders betaling)

5 dage om ugen 515,00 kr.
4 dage om ugen 410,00 kr.*
*barnet skal have en fast ugentlig fridag

 

Mellemmåltider til vuggestue- og børnehavebørn

(der ydes ikke søskende-/økonomisk fripladstilskud)

(12 måneders betaling)

  115,00 kr.

 

 

Førskoleplads (indtil 31/7 og betaling i juli)
Børnehaveplads Pr. md.
1/1-dags plads (fuldtid) 1940,00 kr.
3/4-dags plads (modul 35 timer) 1615,00 kr.
1/2-dags plads (modul 25 timer) 1130,00 kr.
Der er ikke frokost- eller mellemmåltider  

 

Fritidsklubber

Ikke kontrolleret pasning fra 4. klasse - der ydes ikke søskende tilskud.

Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)

  Pr. md.
Fritidsklub 495,00 kr.
Juniorklub (2 dage/uge) 230,00 kr.
Specialfritidsklub 495,00 kr.
Ungdomsklub Gratis
Henvendelse om optagelse i fritidsklub/ungdomsklub sker direkte til klubben

 

Skolefritidsordninger

Børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse

Ved indmeldelse i SFO vil der komme en opkrævning i e-boks/netbank.

 

Børn der går i helhedsskole og SFO

betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)

  Pr. md.
Modul kl. 6.30 til skoletidsstart 530,00 kr.*
Modul kl. 6.30 - 16.00 (morgenpasning + skoletids ophør til kl. 16.00) 1850,00 kr.
Modul kl. 6.30 - 17.00 (morgenpasning + til lukketid i SFO) 2210,00 kr.
Modul kl. 14.00 - 16.00 (skoletids ophør til kl. 16.00) 1470,00 kr.
Modul kl. 14.00 - 17.00 (skoletids ophør til lukketid i SFO) 1815,00 kr.
Modul 5 timer pr. uge / 2 dage (kun eftermiddag) 485,00 kr.**

Ugemodul (ferieuge)

Pasning i skoleferier for SFO-børn i de 3 lukkeuger i juli (28-29-30) og for børn uden daglig pasning

Der kan ikke købes enkelte feriedage.

820,00 kr.

*Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul

**Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul. Brugen af dette deltidsmodul skal aftales med den enkelte SFO og placeres på 2 ugedage i tidsrummet efter skoletids ophør.

Børn der starter i børnehaveklasse, kan starte i SFO i uge 31 og skal indmeldes på et ugemodul til 820,00 kr.

 

SFO-Klubber (4-6 klasse)

Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)

  Pr. md.
SFO II - 5 dage/uge (ingen morgenpasning) 1200,00 kr.
SFO II - 3 dage/uge (ingen morgenpasning) 615,00 kr.*
SFO II - 2 dage/uge (ingen morgenpasning) 425,00 kr.*
Modul kl. 6.30 til skoletidsstart 530,00 kr.*

Ugemodul (ferieuge)

Pasning i skoleferier for SFO-børn i de 3 lukkeuger i juli (28-29-30) og for børn uden daglig pasning

Der kan ikke købes enkelte feriedage.

820,00 kr.

*Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul

 

Fripladstilskud

Fripladsgrænserne i 2020 er sådan: Har du/I en samlet personlig indkomst på under kr. 181.501, kan du/I få hel friplads. Er ind- komsten mellem kr. 181.502 og kr. 563.799, kan du/I få delvis fripladstilskud.

Fripladstilskud bevilges med virkning fra den første i den måned, der følger efter Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen.
Hvis du ikke tidligere har fået fripladstilskud, kan du søge digitalt via www.dagtilbud.vejle.dk

Se flere oplysninger på www.dagtilbud.vejle.dk

TLF: 76 81 50 94

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.